Kapu az Energia birodalmába - online információs portál és tudástár
  
                     
Elemzések


Energiatárolás - Energia rendszer megbízhatóság Nyomtatás E-mail
A Sciemce Daily 2011. március 17.-i száma részletesebben foglalkozik a Vanádium Redox (VRB) technológiával. A cikk szerint a VRB technológia komoly jövőt ígérő technológia, de szélesebb körű alkalmazását több tényező is befolyásolja jelenleg, ezek közül az előirányozható kapacitás nagysága attól függ, mennyi V(anadium) iont tud a kénsav (H2SO4) elektrolit abszorbeálni, a telepítés helyszínének hőmérséklet viszonyai, a 10-40ºC közötti hőmérséklettartományban dolgozik. 10ºC alatt az ionnal telitett kénsav kristályosodik, magasabb hőfok / túlmelegedés esetén szilárd anyagok képződnek az elektrolitban tönkretéve a tárolót. A túlmelegedés léghűtők, vagy hűtővíz cirkuláció alkalmazásával elkerülhető, de ez mintegy 20%-al csökkenti a teljesítményt növelve egyidejűleg a beruházási költségeket.
Bővebben...
 
A hőszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében Nyomtatás E-mail

A XVI. Országos Megújuló Energetikai és Energiatakarékossági Konferencia valamint az Ausztriai Energiatakarékossági Szakvásár (Sopron – Wels,  2011. március 3–4.) kapcsán a konferencián Komlós Ferenc által bemutatott előadás anyaga "A hőszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében" címmel elérhető és letölthető pdf formátumban ezen a linken keresztül. Ezúton is köszönjük Komlós úr hozzájárulását az előadás közzétételéhez.

 
A hőszivattyúzás időszerű kérdései - Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett Nyomtatás E-mail
A hőszivattyúk alkalmazhatók építmények fűtésére, hűtésére, de akár szellőzésére és használati meleg víz (hmv) előállítására is. A hőszivattyús rendszerek ajánlhatók önkormányzati létesítményekhez, uszodákhoz, fürdőkhöz, középületekhez, lakó- vagy más szállásépületekhez, ipari és mezőgazdasági épületekhez, öntözővíz-temperáláshoz, szárításhoz, élelmiszeripari célokra, távfűtésre és távhűtésre. A szerzőpáros engedélyével az EnergiaPorta az alábbi linken keresztül közli e mérnöki igényességgel kidolgozott cikk teljes anyagát. Ezúton is köszönet Komlós Ferencnek és Fodor Zoltánnak a hozzájárulásukért. 

[1] Ez a cikk megjelent a Mérnök Újság 2011. februári számában. XVIII. évf., 2. szám, 24–26. oldal. A Mérnök Újság a Magyar Mérnöki Kamara lapja.
 
Lakossági villamos energia ellátás megújuló energiákkal: „A háztartási kiserőmű” Nyomtatás E-mail
Háztartásunk villamos energiát és hőenergiát (fűtés/hűtés, használati melegvíz) igényel. Az országok összesített energiaigénye azt mutatja, hogy a teljes energiaszükséglet mintegy 50-55 %-át az épületek, építmények, házaink ellátása jelenti. Ha tehát jelentősebben akarjuk befolyásolni az energetikát országos szinten (és családi szinten is!), akkor az épületenergetikára kell összpontosítanunk.
Bővebben...
 
A napenergia hasznosítás kétféle alap formája Nyomtatás E-mail
Hogyan hasznosíthatjuk a napenergiát?
A napenergia – jelenlegi tudásunk szerint – primer módon, alapvetően háromféle formában hasznosítható. Hőenergia (termikus energia hasznosítás), villamos energia, bio (biomassza energia, fotoszintézis). A természet élővilága több millió éve hasznosítja ezeket (növények, állatok). Gondoljunk csak arra, hogy a hidegvérű állatok (krokodil, kígyók) „hidegindítója a NAP”. Ám elsőként az emberi tudás teremtette meg azokat az eszközöket melyekkel lényegesen hatékonyabban és főleg másféle formákban is nyerhetünk energiát a NAP-ból. A napsugárzás (napszél), egy összetett elektromágneses sugárzás, ennek egy része életünkre nézve káros vagy zavaró (Földünk légköre szerencsésen eddig megvédett ettől), más része számunkra is hasznosítható sőt nélkülözhetetlen (látható fény 390-700 nm, hősugárzás 0,9 – 3,5 /um).
Bővebben...
 
A megújuló energiák szerepe a klíma problémák csökkentésében és a fenntartható fejlődés szempontjából Nyomtatás E-mail
Mit jelent a klima veszélyeztetettség?
A klíma veszélyeztetettség a legnagyobb probléma a következő 20-50 évben, mely a Földön általánosan érezhető lesz. A föld energetikai egyensúlyában a legfontosabb tényezők, a NAP folyamatos sugárzása, a vulkáni, geológiai tevékenységek, és az un. „tengeri szállítószalag” helyes működése. ( A Golf áramlat is a tengeri szállítószalag része). Ez egy jelenetős – a nagyobb tengereink összességére teljes mértékben kiterjedő áramlat, melyet a víz hőmérsékleti és fajsúly különbségből eredő erők tartanak mozgásban. Teljes ciklusideje több ezer évben mérhető, nem csak energiát szállít, de befolyásolja a mikro élőlények populációját – ezáltal a teljes FÖLDI táplálékláncot - és a tengeri vízben lévő oxigén mennyiségét, amely alapvető fontosságú az élet szempontjából. A sarki jég elolvadása jelentősen befolyásolhatja a tengeri klíma viszonyokat. Hatása következtében nemcsak a tengerszint nőhet meg jelentősen (4-7 m max) de „szállítószalag” működését is veszélyeztethet. Fontos tudni hogy a magashegyi gleccserek édesvíz készletei táplálják nagy folyóinkat is. A globális felmelegedés furcsa módon „globális lehűlést” akár tartósabb eljegesedést is eredményezhet. (IPCC jelentések, www.ipcc.ch ). A vulkánkitörések következtében - az erősségtől függően - rövidebb hosszabb idejű eljegesedések léphetnek fel.
Bővebben...
 
Magyarország helyzete a klíma fenyegetettség szempontjából Nyomtatás E-mail
A Kárpát Medence geológiai tulajdonságai
Ha Közép-Európa domborzati térképére tekintünk, szembeötlő a két hatalmas „ölelő kar” a Kárpátok és az Alpok, mely befoglalja a „Dunán innent és a Dunán túlt”. Óhatatlanul Petőfi Sándor gyönyörű szavai jutnak az eszembe melyet egy hegyvidéki városkára mondott: „megbúvik mint a krajcár a kolduskalap aljában”. Mi is így megbúvunk gyönyörű Kárpát medencénkben! A nagy szelek melyek lezúdulnak az Alpok keleti oldalán, mire hozzánk érnek szelecskévé szelídülnek. Ez az oka annak hogy hazánkban a jellemző – és valamire hasznosítható –szél-csatorna az északnyugat – délkelek vonulatban helyezkedik el. Hazánk többi területén csak elvétve találunk szélenergia hasznosításra alkalmas területeket. Elég egy pillantást vetni a régi szélmalom térképekre – a dolog nyilvánvaló. Viszont a nap annál többet és jobban süt. Ez táplálja az ízes zamatos magyar gyümölcsöket, acélos búzánkat, a nap elrejtőzik borainkban, terményeinkben, és a jófajta magyar „pálinkán keresztül” utánéget egy kicsit…..Egy 1997 –ben végzett EU jelentés[3] egyértelművé tette, hogy hazánk legnagyobb potenciálja a napenergia és a geotermikus/geotermális energiákban rejlik. Magyarországon mintegy 1200 termálkút van. 1900 – 2250 óra közötti napos óraszám és 1170- 1330 kWh/m2,év  energia besugárzás! Hatalmas energia, érdemes néhány egyszerű számítást elvégezni!
Bővebben...
 
A Föld klíma veszélyeztetettsége Nyomtatás E-mail
A Földön az Élet mintegy 3-4 milliárd éves. Az ember az utolsó néhány millió évben jelent meg. Tudományos faji besorolása HOMO SAPIENS. Ám ez a homo sapiens miközben tudásszomjtól hajtva egyre többet akar tudni, valójában tudatlanul felelőtlenül és agresszívan kezdett viselkedni. A HOMO SAPIENS mára túllépte hatáskörét és „MOHÓ SAPIENS” – é vált. Tudásunk fejlett társadalmakat épített fel, de ezek a társadalmak mind önpusztítók. (Csoda hogy túléltük, jól megszervezett „világháborúinkat”!) Veszélyeztetjük a föld élővilágát, a bio-diverzitást és saját életterünket is. Az ember az utolsó 150-180 évben igen jelentős fejlődést ért el (ipari forradalom) de sajnos felélte energia és élelmiszer készleteit. A tudósok több évtizede vizsgálják Földünk jelenségeit. Sokan most döbbennek csak rá, hogy világunkat mily törékeny és sérülékeny fizikai, kémiai, biológiai, és öko-ciklusok szabályozzák.

Az egyik legnagyobb probléma a földi átlaghőmérséklet emelkedése! A vizsgált időszakban bizonyos helyeken 2 fokkal emelkedett a föld hőmérséklet! Eddig mintegy 18-20000 km2 jégfelület vált le az Antarktiszról, sajnos a leválás folyamatos. A sarki évszakok eltorzultak, az állatállomány veszélybe került. 1992 óta a tengerszint emelkedés folytonos, 3,2 +/- 0,4 mm/évente. (IPCC jelentések, www.ipcc.ch ) Ez az érték az előző században 1,7 +/- 0,3 mm/év, és az elmúlt 5000 évben csak 1 mm volt! Okok: az óceán hőtágulása, folyók, párolgás/kisugárzás, jégolvadás.
Bővebben...
 
Preambulum a Napkorszakhoz Nyomtatás E-mail
A megújuló energiák egységes egészet képviselnek, ezért egységes szemlélettel kell kezelni az ebbe a körbe tartozó dolgokat. A témakörbe tartozó összes téma tárgyalásánál egyszerre kell integrált és differenciált, - bizonyos esetekben akár holisztikus - szemléletet alkalmazni. A differenciált megközelítésnek elsősorban a szakmai mélységeket kell kibontani. Első pillantásra - elsősorban a megjelenés formáját tekintve - sokféle megújuló energiaforrással találkozhatunk, de valójában csak kétféle energiaforrásról beszélhetünk: a NAPENERGIÁRÓL ÉS A FÖLDHŐRŐL (környezeti hő energia). Megjelenési formákat tekintve jól észlelhető a diverzitás ez azonban nem szabad, hogy elfedje az alap koncepciót és ezért szükséges egységes megközelítést alkalmazni.
Bővebben...
 
"A Megújuló Energiák Társadalmasítása" - Komplex Megújuló Energia képzési rendszer 2009-2010 Nyomtatás E-mail

A világ kutatói által már hosszú ideje elemzett és észlelt KLIMA problémákkal  kapcsolatos kutatások egyik fontos következtetése:  soha nem látott nehézségű és kifejezetten sürgető kihívásokkal kell szembenéznünk  -  gondoljunk csak a biotechnológiai áttörésekre, a fenntartható energia kérdésére, vagy – alapvető szükségletünk – az ivóvíz új forrásainak megóvására, felkutatására.…. A termelés és fogyasztás jelenlegi rossz gyakorlata a természeti források kimerüléséhez, a környezet gyors és nagy mértékű pusztulásához, a fajok kihalásához vezethet.  Az életközösségek olyan veszélyben vannak, melyről mit sem sejtenek. A fejlődés előnyeiből nem mindenki részesül egyenlően, a gazdagok és a szegények közötti szakadék egyre mélyebb. Az igazságtalanság, a szegénység, a tanulatlanság, illetve az erőszakos konfliktusok mindenhol elterjedtek és határtalan szenvedést okoznak. Az emberi népesség példátlan, robbanásszerű növekedése az ökológiai és társadalmi rendszerek túlterheléséhez vezet. Mindez alapjaiban veszélyezteti a Föld globális biztonságát, a tendenciák súlyosak, de találhatók kielégítő megoldások.

Bővebben...
 
Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hőszivattyúval távfűtési rendszerekhez Nyomtatás E-mail

A Magyar Ipari Ökológiai Társaság 2010. november 18-19. tartott szimpóziuma kapcsán ezúton közöljük Komlós Ferenc és Fodor Zoltán közösen készített "Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hőszivattyúval távfűtési rendszerekhez" című vetítettképes előadását, mely a felszíni vizek energetikai hasznosítását tárgyalja részletekbe menően. A letölthető prezentáció közérthető ugyanakkor meggyőzően szakszerű. A szerzők fejtegetése és az abból levont következtetés illeszkedik az Európai Unió Megújuló Energia Stratégiájába. Ezúton is köszönjük Komlós úr és Fodor úr hozzájárulását az elemzés közléséhez.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Hungarian (formal)English (United Kingdom)

Könyv ajánló


Miről olvasna szívesen?
 

Statisztika

Tagok : 17
Tartalom : 303
Tartalom találatai : 1274240