Kapu az Energia birodalmába - online információs portál és tudástár
  
                     
Fogalomtár
Nyomtatás E-mail
Az alábbiakban összegyűjöttük az energetikával kapcsolatos leggyakoribb fogalmakat.

A

Abszorbciós hűtőgép
Olyan hűtőgép, melynek belső tere könnyen illó folyadék elpárologtatásával van hűtve, ezután a keletkezett gáz megkötődik egy tömény oldatban, később hő által előállított nyomás hatására felszabadul, végül lecsapódik azon hőmérsékleten, ami megfelelően magas, hogy a kondenzációs hő a külső térbe juthasson.

Abszorber
Napkollektor sötét felszíne, amely megköti a fénysugarakat és hőenergiává alakítja.

Aerodinamikus szabályzó
Változó erősségű szelek károsító hatásától megóvó propeller kialakítás (méret, alak, szerkezet és anyag), mely megvédi a szélgenerátort a túlpörgéstől.

Akkumulátor
Tápkábel nélküli rendszereknél energiatárolóként használják.

Aktív Szolár Rendszer
Mechanikai egységeket alkalmazó rendszer, ami a napkollektorok mellett külső energiaforrást is használhat, annak érdekében, hogy hőenergiát gyűjtsön, tároljon és elosszon.

Alacsony nyomású nátrium lámpa
Nátrium gőz segítségével állít elő fényt kis nyomáson (0,13 – 1,3 Pa). A kibocsájtott sárga fény és a nagy méret teszi lehetővé, hogy alkalmazzák a közvilágításban és a parkolóházakban.

Áramlás szabályozó
A csap végére szerelt áramlást módosító szerkezet, ami levegőt kever a víz egyenletes áramába, így csökkentve a fogyasztást.

Áteresztőképesség
Egy bizonyos anyag, pl. egyfajta szikla folyadékáteresztő-képessége. Ennek mértéke az anyagon levő pórusok számától, méretétől és alakjától, valamint a rajta levő esetleges repedésektől és egyenőtlenségektől függ. Egy standard viszkozitású folyadék egy adott távolság megtételéhez szükséges időtartammal jellemezhetjük. A permeábilitás egysége a Darcy.

Átlagos éves hozam
Az átlagos energiatermelés egy évben, mértékegysége millió egység, például millió kilowatt óra.

B

Beépített kapacitás
Az erőmű összes beépített gépének névleges maximális elektromos kihozatala.

Belső égésű motor
Az üzemanyag a motor belsejében ég el, legjobban alkalmazott példa az autó motorja. Elektromos generátor hajtására is felhasználható.

Bináris Erőmű
Geotermikus energiát előállító üzem, ami zártkörű hőcserélő rendszert használ, vagyis a geotermális folyadék („első számú” folyadék) a hőjét átadja egy alacsony forráspontú folyadéknak („másodszámú” vagy „dolgozó”), amit elpároltatnak és turbinát vagy generátort hajtanak vele.

Biodízel olaj
Magas olajtartalmú növények (repce, szója, napraforgó, pamut, stb.) sajtolásából illetve kémiai feldolgozásából nyert olaj, mely a fosszilis dízelt helyettesítheti.

Bioetanol
Magas keményítőtartalmú növények feldolgozásából nyert alkohol. Helyettesítheti a benzint. Másodgenerációs bioetanol gyártás során bármelyik magas cellulóztartalmú növényből előállítható.

Biogáz
Olyan gázüzemanyag, amit állati ürülék, szerves hulladék anaerob lebontásából nyernek.

Biomassza
Biológiailag lebontható frakció, melynek alapanyaga a mezőgazdasági melléktermékek és hulladékok (beleértve az állati és növényi maradványokat, erdőgazdaságokat, valalamint a biológiailag lebontható ipari és kommunális hulladékokat is.)

Bioüzemanyag
Növényi eredetű üzemanyag, amely belső égésű motorban hasznáható.

C

CHP technológia
Lásd kogenererációs erőmű.

Csőkollektor
Olyan kollektortípus, melyben a hőenergiát szállító folyadék az abszorber lemezéhez rögzített (forrasztással, bilinccsel vagy más módon) fémcsövekben áramlik. (lásd: kollektor)

Csúcsigény
A napi energia fogyasztás-terhelés maximuma.

Csúcsteljesítmény
A fotoelektromos modulokat a csúcsteljesítményük alapján értékelik. A csúcsteljesítmény a standard tesztkörülmények (STC) mellett mért leadott teljesítmény kimenet.

Csúcsterhelés
A napi leginkább terhelt időszakban mért terhelés egy hálózaton. Jellemzően du. 5 és 6 óra között.

D

Diffúz napsugárzás
Szórt napfény, mely levegőben található mikroszemcsékről (por, víz, gáz) verődik a tér minden irányába.

Direkt napsugárzás
Napsugárzás, amely egyenesen a napból érkezik, árnyékot okozva, amennyiben valami a fény utjába esik.

Dízel generátor
Abban az esetben alkalmazzák, amikor nem lehet nagy kiterjedésü illetve költségű akkumulátorokat használni. Általában, amikor több mint fél napig szükséges áramot szolgáltatni, a generátorokat részesitik előnyben.

Duzzasztógát
Víztárolás céljából folyóra épített gát.

E

Égéstér, füstgáz hőcserélő
Olyan hőcserélő, mely füstgázokból nyeri el a hőt, hogy vizet melegítsen.

Elektromos hálózat
A fogyasztók igényeit kielégítő teljes áramszolgáltató és áramszállító rendszer. Hálózati vezeték az energiaszolgáltató és a felhasználó között

Elektromos ívkemence
Nagy, hegesztett acél cső levehető tetővel, ami szén elektródával van felszerelve. Háromfázisú váltakozó árammal hajtott elektromos kisülésen alapuló kemence, mely fémek megolvasztására használatos.

Elektromos kapocs felszerelés vagy elektromos nehezék
Lámpák életkorát hosszabbítja meg, úgy, hogy stabilizálja a lámpa fénykibocsátását ezáltal megfelelő égést biztosít.

Elektromos kemence (elektromosan fűtött kemence)
Ezek a kemencék hasonlóan a konyhai sütőkhöz elektromos ellenállások felhasználásával termelnek hőt, a Joule törvénynek megfelelően.

Elgázosítás
Termodinamikus folyamat során a biomasszát (pl fa biomassza) üzemanyaggá alakítják. Az eljáráshoz szükséges hőt az alapanyag egy részének elégetéséből nyerik. A végtermék gáz tartalmaz hidrogént, vízgőzt, szén-oxidokat, metánt, nitrogént, stb. magas szén-dioxid és vízgőztartalom miatt kicsi a hőkapacitása a gázkeveréknek. Belső égésű motorok esetében csak tisztítás után használható a metángáz.

Előmelegítő
Hőcserélő, amit a füstgázokból történő hőmennyiség visszanyerésére, és ezután fűtésre is használnak.

Evaporatív hűtő
Hűtőszerkezet, mely a külső levegő hőjét használja fel, hogy a rendszer belsejében található vizet elpárologtassa. A levegőben található hőt vonja el és a lehűtött levegő befújásával hűti a szobát.

Evaporatív kondenzátor
Magas hatásfokú kondenzátor, amelyben található nedves szűrőt hűti a fáradt levegőt, hogy jobban zárja ki a meleget.

Evaporátor tekercs
Az a belső tekercs, ami a hűtési fázisban elvonja a belső levegő hőjét és párologtatja a szobát hűtő hűtőfolyadékot.

F

Faforgács
1-100 mm-es méretűre aprított fadarabok. A forgács általában famaradékok aprításával készül, keményfa és más faanyagok felhasználásával a fafeldolgozó iparból, más esetekben építőipari hulladékokból, lejárt szavatossági idejű faárucikkekből vagy energiaültetvények faanyagának (fa,; cserje) felhasználásával.

Folyadékkristályos kijelző (LCD)
Notebookokban illetve egyébb kisebb kijelző eszközökben használt technológia. LCD sokkal kevesebb energiát fogyaszt, mint a többi kijelző, mert működésének alapja inkább a fény eltakarása és eltérítése, mint kibocsájtása.

Folyadék nyomású erősító
Kicsi fagyasztó pumpák, melyek növelik a rendszer hatékonyságát, úgy, hogy növelik a folyadékvonal nyomását.

Fordított égésterű kazán
Ebben a kazánfajtában a fűtő gázok (gőz) egy köteg cső belsejében áramlanak, míg a melegítendő anyag az azokat körülvevő köpenytérben van.

Fotocella
Áramkörben fény hatására nyitja vagy zárja az áramot.

Fotoelektromos cella
Alapvető fontosságú fotoelektromos eszköz, ami elektromosságot termel ha fényhatás éri, pl. napfénynek van kitéve. Minden fotocella egyenáramot állít elő.

Fotoelektromos egység
A fotoelektromos cellák legkisebb védett, elszigetelt szerelési egysége.

Fotoelektromos erőmű
Összekapcsolt PV rendszerelemek csoportja, úgy, mint fotoelektromos egységek, átalakítók, amik a fotoelektromos egységek által generált egyenáramot váltakozóvá alakítják, raktározó telepek, végül kapcsolók és irányító egységek alkotják.

Fotoelektromos mező
Panelek és egységek mechanikusan összekapcsolt szerelvénye, egyenáramú tápegységgel egybekötve.

Fotoelektromos panel
Előre szerelt és összekapcsolt áramköri egységek, amik egy fotoelektromos rendszerbe együtt egyszerre beszerelhetőre vannak tervezve.

Fotovoltaikus/fotoelektromos
Olyan folyamat, melynek során napfény hatására elektromosság keletkezik. A photo tag a fényre utal, a voltaic pedig az ébredő feszültségre.

Frekvenciaváltós szabályzó
A frekvencia-szabályzó egy indukciós elektromotorokban alkalmazott szabályzóeszköz. A műszer áll egy áramátalakítóból, ami állandó frekvenciájú váltóáram bemenetet alakít át változtatható frekvenciájú kimenetté. A kimenet frekvenciáját és feszültségét a motor pillanatnyi teljesítményigénye határozza meg, lehetővé téve így, hogy a motor mindig az elérhető legjobb teljesítményen fusson. Egy szivattyúban például jobban csökkenti a zajt és a fellépő energiaveszteségeket az áramlás szabályozásával, mint egy reduktor. A legáltalánosabb fajták: VSP-PWM (szabályozott impulzusszélességű)

Fúrás
A föld belseje felé történő geotermális fluidum keresése, általában olyan olaj vagy gáz fúró berendezéssel, amelyek bírják az extrém körülményeket.

Függőleges tengelyű szélkerék
Olyan rendszer, ami forgástengelyében merőleges mind a földre, mind pedig a szél járásának irányára.

Füstgáz
Az üzemanyag égetése során keletkező gázkeverék.

Füstgáz elemző
Bojler hatásfokának megmérésére szolgál. Megadja a kibocsátott gázok (O2, CO2, CO) koncentrációját és hőmérsékletét.

Fűtési idény
Kora ősztől késő tavaszig (északi féltekén) tartó periódus, amikor mesterséges hőbevitel szükséges egy háztartás komfortszintjéhez.

Fényáram
A lámpa által kibocsájtott fénynek fajlagos mennyisége. Mértékegysége: Lumens (Lm).

G

Gázturbina
Olyan turbina, ahol az elégetett, összenyomott gázt közvetlenül ráengedik egy lapátsorra, ezáltal meghajtva annak tengelyét mechanikus energiát termel.

Gejzír
Hatalmas magasságig feltörő, forró vízű, gőzölgő forrás.

Generátor
Motor vagy turbina segítségével hajtott rotor, elektromos energiát állít elő a generátorban.

Generátor mező
Mágneses mezeje a generátornak.

Geotermális energia
A föld belső hőjének hasznosítása feltörő forró vízből vagy magmából.

Geotermális gradiens
A Föld belseje felé haladva átlagosan 15 m/oC (Magyarországon).

Geotermikus
Föld belső hőjénvel kapcsolatos fogalom.

Gravitációs rendszer
A nap hőjét szállító folyadék a gravitáció hatására automatikusan visszafolyik az tárolóba. Visszafolyó szerkezeteknek egy vagy két tartályuk lehet.

Gőzturbina
Egy kazánban termelt nagynyomású gőz energiáját mechanikai energiává alakító szerkezet, ami egy generátor lapátjait megmozgatva elektromos energia termelésére használható.

H

Hévíz visszatáplálás
A hasznosított geotermális fluidum visszaszállítása a földfelszín alá.

Hideg fal hatás (aszimmetrikus sugárzás)
Egy személy teste meleget sugároz ki egy hideg felszínű szigetelés nélküli falra, ezáltal kellemetlenül érzi magát.

Higanygőz lámpa
Nagy intenzitású lámpa, melyben higany található, mint elsődleges fényelőállító elem. Ide tartozik még a tiszta fényű, és foszfor borítású lámpa is.

Hordozható PV – Szél hybrid rendszer
Hybrid rendszer, ami könnyen összecsomagolható és szállítható egy konténerben. Előszőr Dániában a Folkcenter for Renewable Energy alkalmazta.

Horizontális tengely
Szélgenerátor, amelynek tengelye vagy rotor körüli centruma párhuzamos a föld felszínével, vagyis ahogy a szél fúj.

Hőáram
A hő mozgása a Föld felszíne közelében, ahol sugárzás által disszipálódik a légkörbe, a felszíni vizekbe és az űrbe.

Hőátbocsátási tényező „U”
Koefficiens, ami méri egy meghatározott anyag szigetési kapacitását. Hő ellenállásnak (R) az ellentéte. Mértékegysége: W/m2K, egy jól szigetelő anyagot alacsony U érték reprezentál.

Hőcserélő
Két egymással nem érintkező fluidum közti hőmérsékletkiegyenlítést segíti.

Hőellenállás „R”
Az adott anyag egy négyzetméterének egy fok hőmérsékletkülönbségre vonatkoztatott ellenállása. A hőellenállás mértékegysége a m2K/W. Minél nagyobb „R” értéke, annál jobb hőszigetelő az adott anyag.

Hőforrás
Egy közeg vagy tároló, melyből hő áramlik.

Hőhíd
Hőhíd akkor keletkezik a szerkezeti elemekben, mikor hibás kivitelezés vagy nem megfelelő tervezés miatt hézagok maradnak a szigetelésben, ami így kisebb hőellenállást jelent és a hő „megszökik”.

Hőkapacitás
Egy anyag fajhőjének és a sűrűségének szorzata. Lásd. fajhő

Hőmérsékleti gradiens
A föld hőmérsékletének növekedésének vagy csökkenésének mértéke a felszíntől való mélységre vonatkoztatva.

Hősugárzás
Alacsony frekvenciájú infravörös energia-kibocsátás a napból.

Hőszivattyú
Mechanikus egység, ami a hidegebb anyagtol a melegebb felé szállítja a hőt. Előnye, hogy télen fűteni lehet vele a házat, nyáron meg hűteni. Amikor fűtő üzemmódban van, akkor több energiát szállít, mint használ, ezáltal 100 %-osnál nagyobb látszólagos hatásfokkal bír.

Hővezetés (kondukció)
Hőáramlás egy szilárd anyagban a melegebbtől a hűvösebb területek felé

Hővezetési tényező „?”
Az együttható egy adott anyag hővezetési képességét jellemzi. Az együttható mértékegysége a W/mK. Minél kisebb az értéke, az adott anyag annál jobb szigetelő képességű.

Hőtároló
Olyan egység vagy közeg, amely magába gyűjti a napenergiát és tárolja.

Hulladék-gáz
Levegőtől elzárt lebontása a városi szemét szerves frakciójának. Gázüzemanyag.

Hybrid erőmű
Hybrid erőmű rendszerek kettő vagy több energiát képesek egyidejüleg felhasználni, vagy két különböző üzemanyagot egy helyen képesek hasznosítani.

Hydrotermál nyersanyag
Forró vízből és/vagy gőzből álló földalatti rendszerek.

I

Időkapcsoló
Az időkapcsoló egy áramkörbe van kötve több kapcsolóval, szabályozza azokat, nyitva és zárva azokat egy előre programozott időrend szerint.

Indukciós kályka
Nagy mágneses térerősséggel elektromos áramot indukál az anyagban, hogy felmelegedjen. A felmelegítendő anyagnak mindenkép elektromos vezetőnek kell lennie.

Infravörös sugárzás
Napból érkező elektromágneses sugárzás, melynek hullámhossza alacsonyabb frekvenciájú, mint a látható fény frekvenciája.

Inszoláció
A napsugárzás mennyiségének összessége, amely közvetlenül, szétszórtan és földfelszínről visszaverődve az ég irányában távozik.

Intelligens ablak
Ablak változtatható/változó hőtani tulajdonságú üvegezéssel

Inverter
Az egyenáramot (d.c.) váltóárramá (a.c.) alakító egység

I-V görbe
Grafikus megjelenítése a fotovoltaikus cella áramellátotságának feszültségesésével szemben. A görbe alakja meghatározza a cella teljesítményét.

Izzadásgátló fűtőegység
Érzékeli a levegő páratartalmát és kikapcsolja a fűtést, amikor nincs rá szükség.

 

K

Kaplan turbina
Olyan penge alakú propelleres turbina, ahol a vízáram párhuzamos a gép tengelyével.

Katódsugárcső (CRT)
Nagy elektromos erőtérrel rendelkező vákuum cső, ahol az elektromos nyalábok foszforekszkáló anyagot bombáznak, ezáltal kép keletkezik. A legtöbb személyi számítógép monitorja katódsugárcsöves, ami nagymértékben hasonlít a televízió képcsövére.

Kazán
Olyan készülék, mellyel forróvizet vagy gőzt állítanak elő üzemanyagok (földgáz, olaj, szén) égetésével, és széles körben alkalmázzák épületek fűtésére, elektromos áram előállítására illetve ipari folyamatok fűtésére.

Kéreg
A föld legkülső szilárd rétege, litoszférának nevezik tudományosan.

Kimenő (erőmű-) teljesítmény
Az erőműtől jövő elektromos energia termelés.

Kisvízerőmű
Kereskedelmi léptékű alkalmazása a vízenergiának egy kisebb közösség ellátására. (10 MW vagy kevesebb)

Kogenerációs erőmű
Elektromos és hőenergiát egyidőben és egyhelyen állít elő és hasznosít, ezáltal a rendszer teljes hatékonyságot javítja.

Kollektor
Napsugakat gyűjti össze, és hővé alakítja az energiájukat.

Kollektor hatékonyság
A kollektor által hasznosított hőenergiának és az összes napsugárzás során felvehető energiának a hányadosa.

Kondenzációs kazán
Olyan kazán, mely képes a füstgáz látens hőjét is kinyerni, ezáltal jobb hatásfokot érve el. A folyamat során savas kondenzátum keletkezik, mely speciális követelményeket támaszt a készülék anyagával szemben.

Kondenzátor
Zárt hűtőrendszer (levegőkondícionáló vagy hő pumpa) része, ahol az elillant folyadék lecsapódik lég-, vagy vízhűtés hatására. Kondenzátort általában kültéri egységként szerelik fel, mert hőleadó tulajdonsággal rendelkezik.

Kondenzcső
Légkondícionálóban vagy hőszivattyúban található, a hűtőfolyadékot keringteti és elvonja a hőt a környezetétől, ahol a ventilátor átfújja a levegőt, ezáltal lehül a csökígyó felszínén.

Konstans frekvencia
Egy állandó és konzisztens száma a váltakozóáram frekvenciának (konvencionálisan 60 másodpercenként)

Konvekció
A hő folyadékban történő áramlásának egyik formája, amikor a melegebb anyag felemelekdik, míg a hidegebb fluidum lesüllyed.

Közvetlen használat
Geotermikus hő felhaználása elektromos árammá történő átalakítás nélkül, mint a terem fűtésre és hűtésre, étel készítésre, ipari folyamatok irányításásra, stb.

Külső hőmérséklet
A környező levegő hőmérséklete.

L

Lágyindító
A lágyindítók a váltóáramú indukciós motorokban alkalmazott szabályozók. Kapcsolók felhasználásával állítják a feszültséget, lehetővé téve a motor lágyabb indítását, csökkentve így a motor önindukciójából fakadó ellenállását. Ilyen módon a motor veszteségei csökkennek, járása egyenletesebbé és hatékonyabbá válik, a teljesítmény mindig a megfelelő értéken tartható.

Légfelesleg
A tökéletes égéshez szükséges levegő és az előírt szükséges levegő mennyisége közti különbség.

M

Magas nyomású nátrium lámpa
Elsődleges fénygenerálásra nátrium atomokat ionizál, miközben sárgás-arany színű fényt bocsájt ki. Ideálisan használható belső terek és ipari területek megvilágítására, valamint közv
ilágításra.

Magasságkülönbség
Függőleges távolság két szint között.

Magma
A föld belsejében található ízzó-forró sziklaolvadék.

Megvilágítási szint
Felszínre érkező fény ereje. Mértékegysége: Lux.

Mikro vízerőmű
Maximálisan 100 kw elektromos áram előállítására szolgáló vízerőmű.

Mikroturbina
Hideg közegben alkalmazott kicsi gázturbina (30-350 kW).

Mini vízerőmű
5kW maximális teljesítményű vízerőmű

N

Nap magassági szöge (altitud)
Függőleges szög a látohatár és a nap között.

Napsugárzás (napenergia)
A nap által kibocsátott elektromágneses sugárzás.

Nehéz töltet
Olyan nagy energiatárolású anyag, amit hűtésre vagy fűtésre alkalmaznak családi házak esetén. Felületén megköti a napsugarakat és felmelegíti a cirkuláló levegőt. Ez a meleg levegő áramlik be a fűtendő szobába.

Névleges teljesítmény
Fotovoltaikus modul által szállított termelt energia, kizárólag teszt üzemmódban.

Nyílt rendszerek
A rendszer bizonyos részei a légkörre nyitottak, vagy a rendszer tartalmaz friss vagy cserélhető vizet.

Ö

Önálló fotoelektromos telep
Önálló rendszer, tároló telepekkel.

P

Padlófűtés
Fűtési fajta, mely a padlóba beépített csövekben, vezetékekben áramoltatott meleg fűtőközegek (víz, levegő) hőenergia-tartalmát hasznosítja. Az egész padló egyenletesen fűthető ily módon, a helységek pedig padlótól felfelé lesznek felfűtve. A padlófűtés kiküszöböli a por, és huzat okozta kellemetlenségeket, melyek az áramoltatott levegőt használó fűtési módok során felléphetnek.

Pellet
Jó minőségű üzemanyag, aprított, 12-15%-osra szárított és tömörített biomasszából. Hengeres forma (68mm átmérő, 1-15cm-es hosszúság) és magas fűtőérték jellemzi (17,21 MJ/kg). Kereskedelmi forgalomban általában műanyag zsákokban elérhető. Fából és mezőgazdasági hulladékokból készítik.

Pelton turbina
Egy kerékből és annak kerületén lapátszerű edényekből álló, impulzusos vízturbinafajta. Jól illeszkedik a 245m-nél magasabb esésű rendszerekbe.

PV – fotovoltaikus
A fotovoltaikus rövidítése. (fény hatására ébredő feszültséget használó)

R

RES Integrated system – megújuló alapú csatolt rendszer
Megújuló energia átalakító rendszer az energiahálózatba kapcsolva.

RES szabályozás és monitoring
Felszerelések és egységek összessége az RES (megújulós) hybrid rendszer folyamatos felülvizsgálására, tehát kezeli a rendszer működése során fellépő hibákat és regisztrálja a meterológiai és működési paramétereket

Rotor
Lapátok komplett rendszere, amely a generátor meghajtásához szükséges energiát szolgáltatja egy szélerőműben.

S

Síkkollektor
Napkollektor rendszerelem, amely átalakítja a direkt napfényt hővé.

Sótartalom
A vízben oldott só mennyisége, koncentrációja.

Standard tesztkörülmények
A mérési körülmények fotoelektromos cellák és más modulok névleges kimeneti értékének mérésénél. A besugárzás értéke 1000 W/m, a vonatkoztatási légtér mérettel, 1,5 napsugárzás spektrumából adódó szórt besugárzási értékkel és a modul kapcsolási hőmérsékletével, ami 25°C.

Sugárzás
Energiaáramlás elektromágneses hullámok formájában, mint pl. a látható fény vagy az infravörös sugárzás. A konvekció és a vezetés mellett a harmadik fő hőátadási mód két objektum között, mely nem igényel közvetítő közeget. A sugárzás folyamán a hő energiahullámok formájában terjed. A Nap ilyen módon látja el energiával a földet hő és fény formájában, a föld ilyen módon veszít hőt, kisugározza az űrbe.

Sugárzási konstans
A sugárzási konstans értéke az az energiamennyiség, ami a földi légkör felszínének egy a napsugárzás irányára merőlegesen felvett négyzetméterére esik a napsugárzásból kifolyólag (a Földnek a Naptól számított távolságának középértékén). Az általánosan elfogadott értéke 1368 W/m2 ami egy műhold által feljegyzett értékek éves átlaga.

Sz

Száraz gőz
Nagyon forró gőz.

Szelektív felület/bevonat
Olyan felület/bevonat, amely bizonyos hullámhossztartományba eső fényt elnyel (pl. napfényt), kisugározni ellenben egy más hullámhossztartományba eső fényt fog (pl. infravöröset). Abszorber lemezek felületének bevonataként használható.

Szél
Mozgó levegő. Szélcsendtől (egyátalán nem fúj szél) a szellőn át a viharos szélig.

Szél hajtotta generátor
Olyan generátor, amiben a szél energiája forgat meg egy állandó mágnest egy nem mozgó tengely körül.

Szélmalom
Hagyományos szél-hajtott gépezet, gabonamagvak lisztté őrlésére használják. Hollandiában a vízemelő szélkerekeket ugyanígy nevezik.

Szélturbina
Modern szélhajtotta gépezet, elektromos energia termelésére használják.

Szétosztás
Alacsony feszültségű elektromos áram az egyéni felhasználók számára.

Szigetelés
Olyan anyag, amely nehezen szállítja a hőt.

Szimultán égetés
Elektromos energia előállításánál alkalmazzák, amikor biomasszát és szenet egyaránt égetnek egy létező szénerőműben

Szín visszaadás
Megadja, hogyan fognak a színek látszódni bizonyos típusú lámpa fényénél. A magasabb érték jobb színreprodukciót jelent.

T

Talaj-hőszivattyú
Működésének alapja a közelítőleg állandó belső hőmérséklete a talajnak. Hűteni és fűteni egyaránt képes. Hűtő üzemmódban a hőt elvonja a külvilágtól és disszipálja a talajban, fűtéskor pedig pont fordítva.

Tároló egység
Egy szelet hasznosító rendszer azon részei, amelyek a keletkezett többlet elektromosságot tudják tárolni.

Tároló kapacitás
Az energiamennyiség amperórában kifejezve, amit egy elem képes tárolni

Tározó
Egy duzzasztógát által képzett víztározó terület. Természetes földalatti folyadéktároló, úgy, mint víz, gőz. (esetleg olaj vagy földgáz).

Távfűtés
Egy központi szolgáltató forró vízzel, vagy gőzzel fűti a körzetében található háztartásokat.

Terheltségi tényező
Egy hálózatban az aktuálisan használt energiamennyiség (wattban vagy kilowattban kifejezve) és a szokásosan felhasználásra kerülő energiamennyiség aránya (voltamperben vagy kilovolt-amperben) kifejezve.

Termosztát
Hőmérséklet szabályozásakor használatos eszköz, a hűtő és fűtő berendezéseket szabályozza, ki ill. bekapcsolva őket a kívánt hőfok megtartásáért.

Termosztatikus szelepek
Minden egyes radiátor szeleppel van ellátva, ami lehetővé teszi a helyi igényeknek megfelelő elkülönített szabályozást.

Tetőelemekbe épített hőcserélő elemek
Passzív hűtő – fűtő rendszer. A tetőelemek felett levő ill. azokkal közvetlen érintkező bezárt víz a mozgatható szigetelőelemek - révén - télen a nappali napsütésnek kitéve fűtésre használható, míg nyáron az éjszakai kisugárzás miatt hűtőelemként szerepelhet.

Térfogatáram
Folyadék térfogatáramlásának sebessége, mértékegysége m3/sec

Töltés szabályozók
Általában tápfeszültség nélküli fotovoltaikus napelemeknél használják. Elsődleges funkciójuk, hogy fenntartsa az akkumulátort a legmasasabb lehetséges tölthetőségi állapotban és a felhasználó számára elegendő mennyiségű feszültséget szolgáltasson, valamint megvédik az akkumulátort a mély kisüléstől és a túltöltöttségtől.

Transzparens hőszigetelés
A hőveszteséget napenergiából származó többlettel pótolja, ezzel is hozzájárulva a helyiség fűtéséhez.

Transzparens szigetelő anyagok
Az átlátszatlan hőszigetelésre használt anyagokkal szemben két fontos tulajdonságukban eltérőek: igen hatékony hőszigetelő-képességük mellett jelentős a fényáteresztő-képességük is.

Trombe fal
Nagy hőtartó-képességű fal, amit napenergia passzív tárolására használnak. A falon, melynek alapanyaga általában beton vagy kő, szabályos távolságonként nyílások találhatók a padló ill. a plafon közelében. A külső, délre néző felülete üveggel burkolt és sötét színű, a fal felülete és az üveg között kis rést hagyva. A hézagban rekedt levegő felmelegszik és a konvekció miatt a nyílásokon át cirkulálni kezd. Dr. Felix Trombe-ról, a feltalálójáról nevezték el.

Turbina
Az elektromos energiatermelésben használatos mechanikus gépelem, amelynek lapátjait az áramló közeg (pl. víz) meghajtja, forgatva így a turbinát.

Turbinacsavar
A turbina forgó része, ezen keresztül áramlik a meghajtó közeg (pl. víz) ami meghajtja a turbinát. A forgás iránya meg is változhat egyes víztározós rendszereknél, a víztartály újratölthetősége miatt. Ilyen üzemmódban használva a turbinacsavart járókeréknek nevezik.

Ü

Üvegezés
Üveg, műanyag vagy átlátszó borítás.

V

Ventilátor tekercs
Hőcserélő tekercs, melyben hőhordozó folyadék cirkulál és a ventilátor által ráfújt levegőt ez a közeg hűti vagy fűti.

Vezeték nélküli házi PV rendszer
Háztartásokban vagy kisebb falvakban használatos rendszer, mely nem csatlakozik a központi áramhálózathoz. Lásd: önálló fotoelektromos telep.

Vezeték nélküli nem házi fotovoltaikus erőmű
Vízszivattyúzásra, távkommunikációra, telekommunikációs közvetítéshez használatos egység, ami nincsen rákötve az elektromos hálózatra. Lásd: önálló fotoelektromos telep.

Vezetőképesség
A hővezetés képességének mértéke.

Visszavert sugárzás
A napfénynek a fákról, földfelszínről vagy épületekről visszaverődő része az ég felé.

Vízcsöves kazán
Boilerfajta, amelyben a felmelegítendő folyadék a belső csövekben folyik, míg az azt melegítő gőz (esetleg gázok) kívül, csövek közti köpenytérben áramlik, közben leadva energiájának egy bizonyos hányadát a belső csövek falán át.

Vízenergia
Víz mozgása során felgyülemlő belső energia hasznosítása turbinával.

Vízerőmű
Az energiát helyzeti energia formájában raktározza el. Az olcsóbb éjszakai áramot használja a vízkészletnek az alacsonyabban fekvő tározóból a magasabban fekvőbe való felszivattyúzásához. A nap folyamán aztán a felpumpált vízzel ismét generátorokat hajtanak meg, áramot termelnek.

Viztöltésű radiátor
A helyiségbe beépített vízszállító egység, benne meleg víz folyik, a helyiség hőmérséklete a természetes konvekció (hősugárzás) miatt emelkedik.

Vízturbina
Az erőműszerkezet része, amelyet a folyó víz energiája mozgat. Általában egy generátor forgó részét hajtja meg.

Z

Zsilip
Egy csővezeték azon része, amin keresztül a vizet ráengedik az erőműre.


Forrás: the Energy Training for Europe project
Közzétéve szerzői engedéllyel

 


Hungarian (formal)English (United Kingdom)

Könyv ajánló


Miről olvasna szívesen?
 

Statisztika

Tagok : 17
Tartalom : 305
Tartalom találatai : 1305614