Kapu az Energia birodalmába - online információs portál és tudástár
  
                     
Bemutatkozik az "AGRIPPA" Nyomtatás E-mail

Akkor, amikor olyan nagy társadalmi változásokról vizionálunk, ami „munka alapú társadalom” fogalommal jellemezhetõ, akkor a gyakorlatban a szûkös támogatási forrásokat is e vezérgondolat mellett kell (kellene) célzottan, kogens módon felhasználni.Az „AGRIPPA” alapjában egy termelõeszköz, amelynek elsõdleges célja, hogy a helyi településcsoportok lakói számára hosszútávon tisztes jövedelmet, közösségi célokat finanszírozó bevételeket termel ki, egyidejûleg jelentõs mértékben hozzájárul a központi költségvetéshez, elõre tervezhetõ módon. Az „AGRIPPA” olyan gazdasági és technológiai komplex projekt, amely tevékenysége kizárólag megújítható energiaforrásokra épül, biogázból kogenerációs biogáz-motorokkal áramot, és fûtési-hûtési hõt szolgáltat „szatellit” folytonos üzemû feldolgozó üzemrészeknek, a településnek, és termel villamos energiát a közhálózatra is.

Milyen idõrendi sorrendben valósuljanak meg a projekt elemei? Javaslat: Az 1. prioritás a munkanélküliség azonnali csökkentése, vele egy idõben gyors állami-, és projektszintû pénzügyi eredmény realizálása, ezért a legtöbb fizikai munkaerõt igénylõ modulokkal szükséges kezdeni.A munkahelyek döntõ többségét a B.1.1. Pellet-, és brikettgyártó modul termelése, és az azt kiszolgáló alapanyag betakarítás hozza létre. Az energiaátalakító modul, a Biogáz Üzem (A.1.) Pe=1 MW elektromos-, és Ph=1 MW hõteljesítménnyel jellemezhetõ. Hálózatra termelés központilag vezérelhetõ. Alaperõmûvekkel együttmûködik, (pl. Paks, és a meglévõ szénerõmûvek) rugalmas, gyors reagálású áramfogyasztás-követést biztosít, miközben folyamatos a biogáztermelés. Jelen ismereteink szerint minimum 1.000 MW élõvíz-menti AGRIPPA koncepciójú Biogáz Üzem alapfeltételei adottak, és a mellékelt pénzügyi kalkulációkkal jellemezhetõek. 

 

A vezérelt áramtermelést a fermentorok pufferelő tulajdonsága garantálja. Völgy-mély völgy időszakban képesek a biogázt tárolni, miközben annak egy részéből lokális energia szolgáltatást nyújt A központi elemei, a brikett- és pelletgyártás, és erre épülő saját kazánparkkal hőszolgáltatás, a biogáz üzem közvetlen adaptálhatók bármelyik helyszínen. További áram-, és/vagy hő-, valamint biogáz igényű szatellit üzemek a helyi adottságok, igények alapján valósíthatóak meg, kapcsolhatók a szatellit körbe.

A projekt minden olyan kistérségben megvalósítható, és működtethető, amelyek rendelkeznek:
– szabad humán erőforrással, nagy-részben alapképzettségű, vagy a nélküli emberekkel
– tiszta folyó-, és állóvíz (holtágak), műveletlen termőfölddel, (vetésforgóba bevezethetően)
– feldolgozva magasabb értéket képviselő fő-, és másodterményekkel,
– helyi felhasználói igény kedvezőbb költségű energiára, 20 kV hálózat kapcsolási ponttal

Az AGRIPPA projekt részletes bemutatása elérhető
ezen a linken keresztül.
 

 

 

 

 

 

 

 
Hungarian (formal)English (United Kingdom)

Könyv ajánló


Miről olvasna szívesen?
 

Statisztika

Tagok : 17
Tartalom : 305
Tartalom találatai : 1305631